דף הזמנה

על ידי לחיצה על מספר הזמנה או דרך גלגל שיניים, מול הזמנה רצויה, ואז הצג

איך לעבור לדף הזמנה
אתם תעברו לדף פרטי הזמנה

דף פרטי הזמנה

1. סטטוס - ניתן לשנות סטטוס הזמנה
2. פרטי תשלום - פרטי תשלום מפורתת. אם תשלום בוצע דרך פייפל' יוצג בחלק זה מזהה עסקה. לדוגמה:

דוגמה פייפל
 
3. מנוהל על ידי - אפשר לקבוה מנהל הזמנה (במקרה אם יש לך מנהלים נוספים בחנות שלכם)
4. פרטי משלוח - פרטי משלוח של הזמנה
5. מידע על לקוח - פרטי לקוח
6. הוראות מנהל האתר - אזור שבו אתם יכולים לכתוב הוראות להזמנה
7. הערות של לקוח - אזור שבו מוצגים הוראות של לקוח  במהלך ביצוע הזמנה